Изработка на сайт – MySEO

Изработка на сайт

Изработка на сайт

Процесът на изработка на сайт включва в себе си няколко етапа: проектиране, изработка на дизайн (уеб дизайн), изработка на HTML шаблоните на страниците на сайта, програмиране, изработка на контент, пълнене на сайта с информация, тестване на ресурса преди пускане, пускане на проекта и подписване на приемо-предавателен протокол.

Непосредствената работа над вашия сайт се предшества от определени цели, задачи, които влияят на концепцията и на техническото задание на проекта.
Преди началото на проектирането е необходимо да се проведе:

1. Анализ на поставените от вас цели и задачи, които следва сайта да изпълни;

2. Анализ на сайтовете на вашите конкуренти, тяхната ефективност (неефективност) и причини да се следват или не, идеи от тях;

3. Извеждане на специфичните потребности на целевата ви аудитория, нейните характерни черти и информационни предпочитания;

Ние сме готови да помогнем в отговора на тези и много други въпроси, свързани с цялостната концепция на вашия интернет проект.

1) Проектиране на сайта

Стадия на проектна подготовка цели формиране и утвърждение на техническо задание, определяне на точни цели и задачи на проекта.

На етапа проектиране се изработва структурата на сайта, принципите на построяване на основните функционални раздели, интерактивните услуги и програмни модули.

Коректно разработеното техническо задание – най-верния път към успешното развитие на проекта.

2) Изработка на дизайн (уеб дизайн)

Визуалната представяне на сайта е много важна. От това колко положително за емоциите на потребителите е „настроен“ сайта, колко съответства той на нивото на компанията и нейното позициониране на пазара за стоки и услуги, зависи успеха на бизнеса ви в мрежата като цяло.

Ефективен web design на сайта – това, преди всичко е дизайн, ориентиран към изпълнението на задачи, поставени пред проекта като цяло. За разлика от картините и други произведения на изкуството, дизайна, освен естетическа роля има и комерсиални задачи, неговата асоциативност с целевата аудитория, влияе на ефективността на работата, на познаваемостта и утвърждението на бранда.

Нашето компания изработва уеб дизайн, който изначално отчита и реализира принципите за технологична SEO оптимизация (on page optimization) на сайта, това е много важно при последващ старт на кампания по топ позициониране на сайта в търсещите машини.

Обичайно в изработката на уеб проекта се залага уеб дизайна да е максимално съобразен с фирмения стил на компанията и задължително да покрива предпочитанията на целевата аудитория на поръчителя.

За нас не е интересна количествената работа. Ние отговаряме за качеството на продукта, който изработваме за вас.

3) Изработка на HTML шаблоните за страниците на сайта

На този етап от цялостния дизайн, шаблоните за типовите страници се разработват. Те в последствие се ползват на етапа програмиране и етапа пълнене на контент.

От това колко коректно са изработени HTML шаблоните, зависи коректното представяне на сайта ви в различните браузъри. Освен това от качеството на изпълнената работа на дадения етап зависи и „тежестта“ на страниците и съответно скоростта на зареждане на сайта като цяло.

Нашето уеб дизайн студио в своите разработки се ориентира правилно в изготвяне на шаблони така, че на различни уеб платформи (операционна система, браузер) сайта да изглежда добре и да няма проблеми.

Създадените от нас сайтове са тествани за коректност при зареждането им в следните браузъри:

Internet Explorer

Mozilla

FireFox

Safari

4) Програмиране

Работата по изработката на програмното обезпечение на вашия сайт е ориентирана към използване на оптимална и ергономична за ползване система, удобна както за поръчителя, така и за посетителя на проекта, а също така се отчита и значимите аспекти по технологична SEO оптимизация на сайта за търсещите машини (за търсачките).

Динамичният сайт е сайт, включващ в себе си система за управление на сайта, която позволява, без да имате специални знания (достатъчно е познания за работа с тексто-обработваща програма), да внасяте промени, да добавяте страници и т.н. Това е сайт, където страниците се създават с лекота и сайта може да „расте“ като информативна част според вашите желания и способности.

Системата за управление на сайта помага да се избегнат грешки, които могат да се допуснат при работа с кода на страниците. Тя оптимизира работата по сайта и намалява разходите по обновлението му.

Освен това, технологията на построяване на сайта влияе на скоростта на неговата работа, общото натоварване на сървъра, на който е разположен ресурса.

Това е особено важно за големи портали, които ежедневно се посещават от десетки хиляди човека и съответно, произвеждат стотици хиляди обръщения към базата данни.

Именно затова грамотния, структуриран правилно подход, към програмирането е способен да обезпечи успешно съществуване и развитие на един уеб проект.

В своите програмни решения ние подбираме оптималните за използване технологии в съответствие с целите и задачите на конкретния проект (при изработка на сайт).

5) Изработка на контент

Изработката на ефективно съдържание за всяка страница на уеб сайта (при изработка на сайт) е една от важни съставки на неговия успех.

Често след създаването на продукта поръчителите планират пълненето на корпоративен сайт със собствени сили. Не винаги това способства за ефективната работа на ресурса. Има поне две причини, поради които си струва пълненето на сайта да се остави на професионалисти:

  • Икономия на средства, които в противен случай ще бъдат изхарчени за привличане на нов сътрудник или човек на постоянна работа;
  • Загуба на качество и оперативност на работата със сайта при делегиране на пълненето му на неподходящ човек;

Освен това, важно е да се знае, че вербалния материал за интернет среда се нуждае от специална обработка, така наричаната адаптация за възприемане от монитора от една страна и подготовката на текста за максимално и бързо претърсване от друга.
Изключително е важно usability-то на текста в едно с неговата грамотна SEO оптимизация за търсещите системи.

Затова, ако се стремите към ефективна работа на вашия сайт в мрежата – ние можем да ви помогнем да достигнете желаните резултати. Специалистите от нашето студио ще изградят нужния порядък в работата по коригиране и писане на текстове ви, усилвайки тяхната информативност, привлекателност за клиентите и резултатността при търсене на сайта ви в мрежата!

6) Захранване на сайта с информация

Да се подготви информацията за сайта – това е само половината работа. Освен това, още е нужно тя да се разположи на сайта, а също така да се оформи в съответствие с общия стил наложен в дизайна на проекта.

Дадения етап може да се изпълни както от Поръчителя самостоятелно (с помощта на системата за управление на съдържание на сайта), така и от сътрудник от нашето студио.

Изборът в дадения случай зависи от това, имате ли време за пълнене на сайта и подходящ служител, готов да направи това в необходимите срокове. При това следва да отчетете, че първоначалното пълнене на сайта предполага работа с големи масиви информация.

7) Тестване на сайта

Последният, но не маловажен стадий от изработката на сайт се явява неговото тестване.

Тестването позволява да се видят особеностите на работа на ползвателя с сайта, неговата реакция и на продукта като цяло. Освен това, с помощта на тестването може да се откоригират неотчетени фактори в работат на сайта и да се отстранят редица грешки.

8) Сдаване на проекта и пускането му в експлоатация.

На този стадий става пускането на проекта в интернет среда за публичен достъп и подписване обикновено на приемо-предавателен протокол.

Също на дадения етап се сключва договор за поддръжка на сайта, а е възможно и да се премине към услуга по SEO оптимизация на сайт като естествено продължение на проекта.

Call Now ButtonПозвънете
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Попълнете контактната форма по-долу:

    X
    ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА