Подбор на ключови думи – MySEO

Подбор на ключови думи

Подборът на ключови думи е основополагащ за успеха ви

 

Подборът на ключови думи е най-важната и най-ценната дейност в сферата на интернет маркетинга, която носи най-голяма възвращаемост на инвестираните средства. Ранкингът на точните ключови думи може да направи сайта ви изключително посещаван или да го изпрати далеч назад в класацията с резултатите. Ако проучите внимателно какви ключови думи се търсят най-често във вашата сфера на бизнес, ще научите не само кои термини и фрази да използвате при SEO оптимизация, но ще опознаете много по-добре и клиентите си като цяло.

Целта не е просто да привлечете посетители на сайта си, а да привлечете подходящите посетители. Подборът на ключови думи е жизненоважен; като проучите какви ключови думи се търсят, можете да предвиждате тенденции в търсенето, да реагирате на променливите условия на пазара и да предоставяте продуктите, услугите и съдържанието, които хората търсят активно. За пръв път в историята на маркетинга е толкова лесно да разберете мотивацията на потребителите във всяка една сфера.

Как да прецените доколко стойностна е дадена ключова дума?

Какви приходи носи дадена ключова дума за уебсайта ви? Ако, да речем, сте собственик на онлайн магазин за обувки, кой купува повече − посетители, които търсят „кафяви обувки“, или посетители, които търсят „черни обувки“? Уебмастърите често разполагат с ключовите думи, които посетителите въвеждат в интернет търсачките − информация, осигурявана от инструменти за проучване на ключови думи. Тези инструменти обаче не ни показват директно каква стойност имат ключовите думи в привличането на посетители от търсения в интернет. За да разберем каква е стойността на дадена ключова дума, трябва да познаваме добре уебсайта си, да правим хипотези, да тестваме отново и отново − класическата формула за уеб маркетинг.

Основен принцип за оценка на стойността на ключови думи
ключови думи

SEO подбор на ключови думи

Запитайте се следното…

Ключовата дума отнася ли се за съдържанието на уебсайта ви? Потребителите, въвели ключовите думи в интернет търсачките, ще намерят ли каквото търсят на сайта ви? Ще останат ли доволни от намереното? Посещенията, генерирани от търсения, ще донесат ли желаните финансови приходи или постигането на зададени цели за бизнеса ви? Ако отговорът на всички тези въпроси е недвусмислено „Да“, значи продължавате в същия дух…

Търсене на термини/ фрази в големите интернет търсачки

Ако знаете кои уебсайтове излизат напред в класацията при търсене на ключовите думи, които ви интересуват, ще добиете добра представа за конкуренцията и ще разберете колко трудно ще е да постигнете предни места за даден термин. Излизат ли реклами, свързани с търсенето ви, над и отдясно на органичните резултати? По принцип множеството реклами, излизащи над органичните резултати от търсене, означават, че въведените ключови думи са с висока стойност и привличат многобройни посетители, което води до висок процент на реализация.

Изпробвайте примерна кампания на Google AdWords и/или Bing Adcenter за дадена ключова дума

Ако уебсайтът ви не излиза на челни позиции при търсене на дадена ключова дума, можете да купите тестов трафик, за да видите какви по принцип са резултатите за нея. В Google Adwords изберете „точно съвпадение“ и насочете трафика към съответната страница на сайта си. Проследете импресиите и процента на реализации за поне 200-300 клика.

Определяне на стойността на всяка ключова дума въз основа на събраните данни

Например, да речем, че рекламата от търсене генерира 5000 импресии за един ден, от които на сайта ви са дошли 100 посетители, а трима са реализирали обща печалба (не приходи!) 300 лева. В този случай един посетител за тази ключова дума носи 3 лева за бизнеса ви. 5000 импресии за 24 часа биха могли да генерират честота на кликване между 18 – 36 % при излизане на 1 място, което означава, че 900-1800 посещения на ден, по 3 лева всяко, могат да ви донесат 1-2 милиона лева годишно. Нищо чудно, че фирмите отделят такова внимание на онлайн маркетинга за интернет търсачки!

Дори най-добре направените прогнозни оценки на стойността не могат да се сравнят с прекия процес на оптимизация и изчисляване на възвращаемостта на инвестициите (ROI). Оптимизацията за интернет търсачки изисква постоянно тестване, експериментиране и правене на подобрения. Не забравяте, че макар SEO оптимизацията по принцип да носи най-голяма възвращаемост от инвестираните в маркетинг средства, измерването на резултатите си остава жизненоважно за процеса.

Ключови думи с по-малък обем на търсене

Да се върнем към примера за онлайн магазина за обувки. Би било чудесно той да излиза н първо място при търсене на думата „обувки“ в интернет… нали?

Прекрасно е да имате ключова дума, която се търси по 5000 пъти на ден, дори по 500 пъти, но реално тези популярни термини всъщност съставят по-малко от 30 % от интернет търсенията. Останалите 70 % попадат в така наречената „дълга опашка“ на търсенето. Тя обхваща стотици милиони уникални търсения, които може да се правят само по няколко пъти на ден, но когато се вземат заедно, съставляват по-голямата част от обема на търсения в световен мащаб.

Друг урок, който занимаващите се с интернет маркетинг научават, е че ключовите думи от „дългата опашка“ често се реализират по-добре, защото хващат хората в по-късен етап от цикъла на купуване/реализация. Потребителят, който търси „обувки“, вероятно просто разглежда, а не е готов да купува. От друга страна, потребител, който търси „най-ниска цена на маратонки „Еър Джордан“, 44-ти номер“ на практика вече си е приготвил портфейла!

Къде да намерим информация за подбор на ключови думи и генериране на посещения от търсене в интернет? От източници като изброените по-долу:

• Google AdWords Keyword Planner Tool
• Google Trends
• Microsoft Bing Ads Intelligence
• Wordtracker’s Free Basic Keyword Demand

Най-добре е да започнете проучванията си за подбора на ключови думи от Инструмента на Google AdWords за планиране на ключови думи. Той не само ви предлага конкретни фрази и обема на търсенето им, но прогнозира и разходите за провеждане на платени кампании за тези термини. За да определите обема на търсене на конкретна дума, трябва да настроите Вид съвпадение на „Точно“ и да погледнете в графата Местни търсения на месец. Не забравяйте, че това показва общия брой търсения. В зависимост от ранкинга и честотата на кликване за вашия уебсайт, действителният брой посетители, които ще привлечете за въпросните ключови думи, обикновено ще е много по-малък.

Какви са шансовете ми за успех?

За да разберете кои ключови думи да използвате, е важно не само да сте наясно с обема на търсенията за даден термин или фраза, но и с усилията, които ще е нужно да положите, за да постигнете предни места в класацията с резултатите. Ако първите десет места се заемат от известни марки, а вие тепърва започвате с онлайн маркетинга си, борбата за челни позиции ще е много трудна. Затова е важно да знаете колко трудно ще ви е да изкарате сайта си напред по съответната ключова дума.

И тук насреща e MySEO. Ние ще изготвим за вас правилен, базиран на дългогодишен опит и умения подбор на ключови думи, който ще положи необходимата основа за успешна SEO оптимизация. Свържете се с нас!

Call Now ButtonПозвънете
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Попълнете контактната форма по-долу:

    X
    ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА